Barn med Assistans

assistansRätten till personlig assistans har ingen nedre åldersgräns. Således kan även barn med funktionshinder vara berättigade till personlig assistans, oavsett ålder. Men det innebär att du som förälder har ett basansvar för ditt barn gällande de grundläggande behoven såsom personlig hygien, av- och påklädnad m.m. Detta ansvar avtar i takt med att barnet växer, blir äldre och allt mer ”självgående”.
Man kan säga att föräldraansvaret för de grundläggande behoven upphör när barnet når 12 års ålder.

Du kan också välja att själv arbeta som personlig assistent till ditt barn. Det kan vara tryggt för dig att veta att vi alltid begär ett utdrag från den enskilde ur belastningsregistret innan en utomstående assistent påbörjar sin anställning.(Detta utdrag ur belastningsregistret måste den tilltänkta assistenten själv begära hos polisen och lämna till Kraft Assistans)

Vi anordnar den personliga assistansen enligt dina och ditt barns önskemål, självklart är du som vårdnadshavare med och bestämmer vem/vilka som ska arbeta hos ditt barn som assistent, vilka löner som ska gälla och vilken kompetens/utbildning som krävs.

Vill du ha mer information eller boka ett möte?
Vi på Kraft Assistans svarar gärna på alla frågor och hjälper till att förse er med den bästa assistansen utifrån specifika behov.

Kraft Assistans

Vår organisation bygger på ett nära samarbete med dig som kund. Kraft Assistans är verksamt över hela Sverige. Organisation bygger på att det är du som kund som står i fokus. Vår personal finns till för dig och gör alltid sitt bästa för att tillgodose dina behov och önskemål.

Tillstånd och avtal

Kraft Assistans AB är ansluten till arbetsgivarorganisationen KFO och vi har kollektivavtal med kommunal samt tillstånd att bedriva personlig assistans från inspektionen för vård och omsorg IVO.

För mer information:

KFO

IVO

Kontakt

Kraft Assistans AB

Besöksadress:
Skäpplandsgatan 1C
703 46 Örebro

Postadress:

Kraft Assistans AB
Box 22060
702 03 Örebro

Telefon & mail:

070-566 97 78
019-296 300

E-post: thomas.sandberg@kraftassistans.se

Copyright © 2014 Kraft Assistans