Om oss

Kraft-Assistans-logo2014Målsättningen med att starta Kraft Assistans är att kunna erbjuda den funktionsnedsatte kvalitativ personlig assistans med hösta delaktighet och full insyn samt att driva bolaget i enlighet med en stark etisk värdegrund, stor personlighet och flexibilitet. Detta tillsammans med dig som kund, och utifrån våra kärnvärden:

Ansvar – Kreativitet – Respekt – Tydlighet.

Tillsammans med dig utformar vi assistansen så att din vardag blir så enkel och bekväm som möjligt. Kraft Assistans vill vara den mest seriösa samordnare av personlig assistans. Vi är öppna, och vi vill ständigt visa att vi agerar ärligt, vi har noll tolerans mot fusk. I företaget finns över 6 års erfarenhet av att leverera personlig assistans

Våra värderingar

Våra värderingar bygger på tre grunder. Dessa grunder är kreativitet, respekt och tydlighet. Vi arbetar utifrån dessa grunder för att skapa en enkel och rolig assistans som passar alla. Grunderna gör att assistansen utgår från dig och dina behov, vi formar den bästa hjälpen för alla.

Kreativitet
Vi arbetar oavbrutet med att analysera och utvärdera ditt beslut om personlig assistans, för att komma med nya idéer och förslag till förbättringar av beslutets nyttjande.
Respekt
Vi utför personlig assistans med respekt för den enskildes integritet, alltid med ett gott bemötande och på det sätt som du som kund önskar. Vi ger dig respekt.
Tydlighet
Vi förstår att alla situationer är unika, vilket vi tydligt visar genom vårt flexibla arbetssätt. Vi på Kraft Assistans AB jobbar utifrån ditt behov, och anpassar vårt jobb efter dig.

Organisation

Vår organisation bygger på ett nära samarbete med dig som kund. Kraft Assistans är verksamt över hela Sverige. Organisation bygger på att det är du som kund som står i fokus. Vår personal finns till för dig och gör alltid sitt bästa för att tillgodose dina behov och önskemål. Vårt arbete bygger på en nära personlig kontakt och långsiktigt planering för ett gott samarbete mellan dig som kund, dina personliga assistenter samt den administrativa personalen.

Kraft Assistans

Vår organisation bygger på ett nära samarbete med dig som kund. Kraft Assistans är verksamt över hela Sverige. Organisation bygger på att det är du som kund som står i fokus. Vår personal finns till för dig och gör alltid sitt bästa för att tillgodose dina behov och önskemål.

Tillstånd och avtal

Kraft Assistans AB är ansluten till arbetsgivarorganisationen KFO och vi har kollektivavtal med kommunal samt tillstånd att bedriva personlig assistans från inspektionen för vård och omsorg IVO.

För mer information:

KFO

IVO

Kontakt

Kraft Assistans AB

Besöksadress:
Skäpplandsgatan 1C
703 46 Örebro

Postadress:

Kraft Assistans AB
Box 22060
702 03 Örebro

Telefon & mail:

070-566 97 78
019-296 300

E-post: thomas.sandberg@kraftassistans.se

Copyright © 2014 Kraft Assistans