Sökprocessen

Din rätt till att få personlig assistans bedöms av kommunen där du bor eller försäkringskassan, detta beroende på hur omfattande ditt hjälpbehov är. Självklart hjälper vi dig utan kostnad med hela ansökningen och vi tar även ett helhetsansvar under hela processen, så att du kan känna dig lugn och trygg med att allting går rätt till.

1.
Ansökan görs skriftligen och det är bra om detta kan styrkas med olika underlag.

Läkarintyg, ADL-bedömning, övriga intyg.

2.
En handläggare på kommunen eller försäkringskassan blir tilldelad ditt ärende och kommer göra ett besök hos dig för att tillsammans med dig göra en bedömning av din situation och dina specifika behov. Innan mötet har en vi från Kraft Assistans förberett dig noggrant på frågorna som försäkringskassan och kommunen kommer att  ställa.

Kraft Assistans kommer också att närvara under mötet med dig och myndigheten för att hjälpa till så att  eventuella missförstånd som tyvärr kan uppkomma undviks.

3.
Beslutet från kommunen eller försäkringskassan  fattas inom ett par månader och detta meddelas dig som kund och även oss. Tillsammans med dig som kund går vi genom beslutet och om vi tillsammans  känner att det inte har beviljats rätt antal timmar i förhållande till ditt behov kommer vi att överklaga beslutet. Detta sker givetvis i samråd med dig som kund.

Vill du ha mer information eller boka ett möte?
Vi på Kraft Assistans svarar gärna på alla frågor och hjälper till att förse er med den bästa assistansen utifrån specifika behov.

Kraft Assistans

Vår organisation bygger på ett nära samarbete med dig som kund. Kraft Assistans är verksamt över hela Sverige. Organisation bygger på att det är du som kund som står i fokus. Vår personal finns till för dig och gör alltid sitt bästa för att tillgodose dina behov och önskemål.

Tillstånd och avtal

Kraft Assistans AB är ansluten till arbetsgivarorganisationen KFO och vi har kollektivavtal med kommunal samt tillstånd att bedriva personlig assistans från inspektionen för vård och omsorg IVO.

För mer information:

KFO

IVO

Kontakt

Kraft Assistans AB

Besöksadress:
Skäpplandsgatan 1C
703 46 Örebro

Postadress:

Kraft Assistans AB
Box 22060
702 03 Örebro

Telefon & mail:

070-566 97 78
019-296 300

E-post: thomas.sandberg@kraftassistans.se

Copyright © 2014 Kraft Assistans