Omprövningar

Beslut om personlig assistans eller assistansersättning omprövas regelbundet. Innebärande att försäkringskassan eller kommunen har rätt att ompröva om du som brukare fortfarande har rätt till personlig assistans i samma omfattning som tidigare.

Vid en sådan omprövning är det viktigt att vara ordentligt förberedd. Oftast är det svårt att som förälder anhörig, god man eller förvaltare veta vad som krävs för att få behålla tidigare beslutade timmar, eller i samband med omprövningen yrka på fler timmar.

Försäkringskassan och kommuner använder olika bedömningsmetoder. Många är självklart oroliga då en omprövning närmar sig, detta grundar sig i nya hårdare bedömningar som försäkringskassan och kommuner idag har. Vi bevakar ditt beslut, och förbereder oss tillsammans inför omprövningen. Alla med ett beslut om personlig assistans kommer att få sitt beslut omprövat.

Vill du ha mer information eller boka ett möte?
Vi på Kraft Assistans svarar gärna på alla frågor och hjälper till att förse er med den bästa assistansen utifrån specifika behov.

Kraft Assistans

Vår organisation bygger på ett nära samarbete med dig som kund. Kraft Assistans är verksamt över hela Sverige. Organisation bygger på att det är du som kund som står i fokus. Vår personal finns till för dig och gör alltid sitt bästa för att tillgodose dina behov och önskemål.

Tillstånd och avtal

Kraft Assistans AB är ansluten till arbetsgivarorganisationen KFO och vi har kollektivavtal med kommunal samt tillstånd att bedriva personlig assistans från inspektionen för vård och omsorg IVO.

För mer information:

KFO

IVO

Kontakt

Kraft Assistans AB

Besöksadress:
Skäpplandsgatan 1C
703 46 Örebro

Postadress:

Kraft Assistans AB
Box 22060
702 03 Örebro

Telefon & mail:

070-566 97 78
019-296 300

E-post: thomas.sandberg@kraftassistans.se

Copyright © 2014 Kraft Assistans