Vad innebär personlig assistans

assistansPersonlig assistans kan beviljas för den som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver personlig assistans för att klara sin vardag. För att få ersättning från Försäkringskassan (assistansersättning) måste man behöva hjälp med sina grundläggande behov mer än 20 timmar i veckan (51 kapitlet Socialförsäkringsbalken, assistansersättning). Klarar man sig med mindre tid så ska man vända sig till kommunen för att få personlig assistans (lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS).

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Personlig assistans för de grundläggande behoven innebär hjälp med att: tvätta och klä sig, äta mat, kommunicera samt annan hjälp som kräver ingående kunskaper om personens funktionsnedsättning. Eller personlig assistans även för andra behov.

Krav för att beviljas personlig assistans

Det krävs att man ingår i någon av följande grupper (personkrets 1-3) vilket skall styrkas av medicinsk dokumentation:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande.

 

Vill du ha mer information eller boka ett möte?
Vi på Kraft Assistans svarar gärna på alla frågor och hjälper till att förse er med den bästa assistansen utifrån specifika behov.

Kraft Assistans

Vår organisation bygger på ett nära samarbete med dig som kund. Kraft Assistans är verksamt över hela Sverige. Organisation bygger på att det är du som kund som står i fokus. Vår personal finns till för dig och gör alltid sitt bästa för att tillgodose dina behov och önskemål.

Tillstånd och avtal

Kraft Assistans AB är ansluten till arbetsgivarorganisationen KFO och vi har kollektivavtal med kommunal samt tillstånd att bedriva personlig assistans från inspektionen för vård och omsorg IVO.

För mer information:

KFO

IVO

Kontakt

Kraft Assistans AB

Besöksadress:
Skäpplandsgatan 1C
703 46 Örebro

Postadress:

Kraft Assistans AB
Box 22060
702 03 Örebro

Telefon & mail:

070-566 97 78
019-296 300

E-post: thomas.sandberg@kraftassistans.se

Copyright © 2014 Kraft Assistans